ใหม่ ยางมิชลิน เอ็กซ์ มัลติ แซด

ยางเรเดียลชนิดไม่ใช้ยางใน สามารถใส่ได้ทุกตำแหน่งล้อ สำหรับรถบรรทุกที่ใช้งานบนถนนเรียบทั้งทางตรงและคดเคี้ยว

 


ให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นถึง 25%*

• ด้วยการออกแบบหน้ายาง และสูตรเนื้อยางแบบใหม่ Polymer Blend จึงสามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น อย่างเด่นชัด

 

เพิ่มโอกาสการหล่อดอกยาง

• ยืดอายุโครงยางด้วยโครงสร้างหน้ายางที่แข็งแรงขึ้น ทนต่อการกระแทกดีขึ้น และเสริมความแข็งแรงที่ขอบยาง ลดความเสียหาย เพิ่มโอกาสการหล่อดอกยาง
• ร่องดอกพิเศษที่กลางหน้ายาง และเพิ่มร่องที่ช่วยดีดหินที่ร่องริม 2 ด้าน ป้องกันหินแทรกฐานดอกยาง เพิ่มโครงยางที่จะหล่อดอก

 

ลดต้นทุนการบริหารจัดการเรื่องยาง

• ลดต้นทุนต่อกิโลเมตร
• ประหยัดน้ำมันมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ช่วยลดแรงต้านทานการหมุนของยาง ประหยัดต้นทุนค่ายางโดยรวมได้ต่ำลง

 

 


 

*จากผลการทดสอบภายใน เมื่อเทียบกับยาง XZE2+
หมายเหตุ  

– ประสิทธิภาพของอายุการใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของผู้ขับขี่ เช่น น้ำหนักบรรทุก ความเร็วเส้นทาง และพฤติกรรมในการขับขี่ เป็นต้น
– รูปภาพใช้เพื่อประกอบการอธิบายคุณลักษณะและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เท่านั้น

 


คำแนะนำการใช้งานยางรถบรรทุกมิชลิน

คำเตือน: ยางรถบรรทุกและรถโดยสารมิชลินถูกออกแบบและผลิตมาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานแต่ละประเภท ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือสินค้ายางรถบรรทุกและรถโดยสารมิชลินและคู่มือการ
บริการยางรถบรรทุกและรถโดยสารมิชลิน หรือ ฉลากสินค้าที่ติดมากับยางรถบรรทุกและรถโดยสารมิชลิน ด้วยเหตุนี้จึงไม่แนะนำให้ใช้งานสินค้าที่มีสภาพการใช้งานนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ การใช้งาน
สินค้านอกเหนือจากที่กำหนดไว้ถือว่าเป็นการใช้งานผิดประเภทและอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้าจากทางบริษัทฯ

การใช้งานสินค้านอกเหนือจากสภาพการใช้งานที่กำหนดไว้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรืออันตรายถึงแก่ชีวิต โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการเลือกใช้ยาง การถอด-ใส่ยาง การใช้งานยางและการบำรุงรักษา