คุณประโยชน์ของมิชลินมัลติไลฟ์

 

มิชลินมัลติไลฟ์ คือนวัตกรรมเพื่อการจัดการยางอย่างมีคุณภาพ เริ่มจากการคิดค้นเพื่อออกแบบ ไปจนถึงทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต และการทดสอบ

ผลิตภัณฑ์และบริการยางหลายชีวิตของมิชลินมอบประสบการณ์ความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการยางอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด ตลอดทุกชีวิตทั้งยางใหม่ การเซาะร่องดอกยาง และยางหล่อมิชลินรีเทรท

 

ยางมิชลินมัลติไลฟ์ :
ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวคิดยางมิชลินมัลติไลฟ์ช่วยทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นอย่างไร?

  โครงยางมิชลิน ถูกออกแบบและผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ทำให้สามารถนำมาใช้งานได้หลายชีวิต ซึ่งคือการนำมาเซาะร่องดอกยาง และการหล่อดอกมิชลินรีเทรท

  การเซาะร่องดอกยาง ทำให้ยางกลับมาใช้งานได้เพิ่มขึ้นอีก 25% และช่วยประหยัดพลังงานได้อีก 6-10% เทียบกับยางใหม่

  มิชลินรีเทรท ช่วยโลกลดการใช้วัตถุดิบลง 75% เทียบกับการผลิตยางใหม่

 

 

 

ยางมิชลินมัลติไลฟ์ :

ยางขยะลดน้อยลง ลดปริมาณขยะในโลก