MICHELIN X MULTI D
11 R22.5 TL 148/145L

คุณประโยชน์ของยาง

อายุการใช้งานยาวนาน

ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนสูง

ลดปัญหาการถอดยางก่อนกำหนด

ลักษณะการใช้งาน

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถแทงค์


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร


รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร


รถขนส่งทั่วไป


รถขนส่งทั่วไป


รถขนอาหารและเครื่องดื่ม


รถขนขยะครัวเรือน/รถขนขยะจากโรงงาน


รถขนรถ


รถบรรเทาสาธารณภัย


รถบรรเทาสาธารณภัย


รถบรรเทาสาธารณภัย


รถตู้เย็น


รถขนสินค้ามูลค่าสูง


รถขนตู้คอนเทนเนอร์


รถขนวัตถุขนาดใหญ่


รถขนสัตว์มีชีวิต


รถขนไม้ซุง


ลักษณะการใช้งาน

X MULTI D

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X MULTI D

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X MULTI D

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X MULTI D

รถแทงค์

     X MULTI D

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X MULTI D

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X MULTI D

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X MULTI D

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X MULTI D

รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร

     X MULTI D

รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร

     X MULTI D

รถขนส่งทั่วไป

     X MULTI D

รถขนส่งทั่วไป

     X MULTI D

รถขนอาหารและเครื่องดื่ม

     X MULTI D

รถขนขยะครัวเรือน/รถขนขยะจากโรงงาน

     X MULTI D

รถขนรถ

     X MULTI D

รถบรรเทาสาธารณภัย

     X MULTI D

รถบรรเทาสาธารณภัย

     X MULTI D

รถบรรเทาสาธารณภัย

     X MULTI D

รถตู้เย็น

     X MULTI D

รถขนสินค้ามูลค่าสูง

     X MULTI D

รถขนตู้คอนเทนเนอร์

     X MULTI D

รถขนวัตถุขนาดใหญ่

     X MULTI D

รถขนสัตว์มีชีวิต

     X MULTI D

รถขนไม้ซุง

     


MTOP
สัมผัสสมรรถนะที่ดีรอบด้าน ไปพร้อมกับ
ความล้ำหน้าจากนวัตกรรมยางมิชลิน

ข้อมูลด้านเทคนิคของยาง

ขนาดของยาง

11 R22.5 TL 148/145L
การรับน้ำหนักของยางต่อเพลา(Kg/PSI)
ความกว้างฐานกระทะล้อที่แนะนำ
(นิ้ว)
ล้อเดี่ยว ล้อคู่
7.5 6300/8.0
(kg./bar)
11600/8.0
(kg./bar)
ขนาดของยาง

295/80 R22.5 TL 152/149M
การรับน้ำหนักของยางต่อเพลา(Kg/PSI)
ความกว้างฐานกระทะล้อที่แนะนำ
(นิ้ว)
ล้อเดี่ยว ล้อคู่
8.25 7100/8.5
(kg./bar)
13000/8.5
(kg./bar)
ขนาดของยาง

275/70 R22.5 TL 148/145L
การรับน้ำหนักของยางต่อเพลา(Kg/PSI)
ความกว้างฐานกระทะล้อที่แนะนำ
(นิ้ว)
ล้อเดี่ยว ล้อคู่
8.25 6300/9.0
(kg./bar)
11600/9.0
(kg./bar)
ขนาดของยาง

12 R22.5 TL 152/149L
การรับน้ำหนักของยางต่อเพลา(Kg/PSI)
ความกว้างฐานกระทะล้อที่แนะนำ
(นิ้ว)
ล้อเดี่ยว ล้อคู่
8.25 6300/8.0
(kg./bar)
13000/7.1
(kg./bar)
ยางรถบรรทุกและรถโดยสารมิชลิน X Multi X MULTI D X MULTI D อายุการใช้งานยาวนาน,ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนสูง,ลดปัญหาการถอดยางก่อนกำหนด,