MICHELIN X WORKS Z
295/80 R22.5 TL 152/149K

คุณประโยชน์ของยาง

อายุการใช้งานยาวนาน

หน้ายางทนทานต่อแรงกระแทก

รับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้น

ลักษณะการใช้งาน

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถแทงค์


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร


รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร


รถขนส่งทั่วไป


รถขนส่งทั่วไป


รถขนอาหารและเครื่องดื่ม


รถขนขยะครัวเรือน/รถขนขยะจากโรงงาน


รถโม่คอนกรีตผสมเสร็จ


รถบรรเทาสาธารณภัย


รถบรรเทาสาธารณภัย


รถบรรเทาสาธารณภัย


รถตู้เย็น


รถขนสินค้ามูลค่าสูง


รถขนตู้คอนเทนเนอร์


รถขนวัตถุขนาดใหญ่


รถขนสัตว์มีชีวิต


รถขนไม้ซุง


รถดัมพ์


ลักษณะการใช้งาน

X WORKS Z

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X WORKS Z

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X WORKS Z

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X WORKS Z

รถแทงค์

     X WORKS Z

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X WORKS Z

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X WORKS Z

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X WORKS Z

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X WORKS Z

รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร

     X WORKS Z

รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร

     X WORKS Z

รถขนส่งทั่วไป

     X WORKS Z

รถขนส่งทั่วไป

     X WORKS Z

รถขนอาหารและเครื่องดื่ม

     X WORKS Z

รถขนขยะครัวเรือน/รถขนขยะจากโรงงาน

     X WORKS Z

รถโม่คอนกรีตผสมเสร็จ

     X WORKS Z

รถบรรเทาสาธารณภัย

     X WORKS Z

รถบรรเทาสาธารณภัย

     X WORKS Z

รถบรรเทาสาธารณภัย

     X WORKS Z

รถตู้เย็น

     X WORKS Z

รถขนสินค้ามูลค่าสูง

     X WORKS Z

รถขนตู้คอนเทนเนอร์

     X WORKS Z

รถขนวัตถุขนาดใหญ่

     X WORKS Z

รถขนสัตว์มีชีวิต

     X WORKS Z

รถขนไม้ซุง

     X WORKS Z

รถดัมพ์

     


MTOP
สัมผัสสมรรถนะที่ดีรอบด้าน ไปพร้อมกับ
ความล้ำหน้าจากนวัตกรรมยางมิชลิน

ข้อมูลด้านเทคนิคของยาง

ขนาดของยาง

295/80 R22.5 TL 152/149K
การรับน้ำหนักของยางต่อเพลา(Kg/PSI)
ความกว้างฐานกระทะล้อที่แนะนำ
(นิ้ว)
ล้อเดี่ยว ล้อคู่
8.25 7100/8.5
(kg./bar)
13000/8.5
(kg./bar)
ยางรถบรรทุกและรถโดยสารมิชลิน X Works X WORKS Z X WORKS Z อายุการใช้งานยาวนาน,หน้ายางทนทานต่อแรงกระแทก,รับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้น,