MICHELIN X WORKS XD
325/95 R24 TL 162/160K

คุณประโยชน์ของยาง

แรงตระกุยสูง

ทนทานต่อการบาดตำ

รับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้น

ลักษณะการใช้งาน

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถแทงค์


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร


รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร


รถขนส่งทั่วไป


รถขนส่งทั่วไป


รถขนอาหารและเครื่องดื่ม


รถขนขยะครัวเรือน/รถขนขยะจากโรงงาน


รถโม่คอนกรีตผสมเสร็จ


รถบรรเทาสาธารณภัย


รถบรรเทาสาธารณภัย


รถบรรเทาสาธารณภัย


รถตู้เย็น


รถขนสินค้ามูลค่าสูง


รถขนตู้คอนเทนเนอร์


รถขนวัตถุขนาดใหญ่


รถขนสัตว์มีชีวิต


รถขนไม้ซุง


รถดัมพ์


ลักษณะการใช้งาน

X WORKS XD

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X WORKS XD

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X WORKS XD

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X WORKS XD

รถแทงค์

     X WORKS XD

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X WORKS XD

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X WORKS XD

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X WORKS XD

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     X WORKS XD

รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร

     X WORKS XD

รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร

     X WORKS XD

รถขนส่งทั่วไป

     X WORKS XD

รถขนส่งทั่วไป

     X WORKS XD

รถขนอาหารและเครื่องดื่ม

     X WORKS XD

รถขนขยะครัวเรือน/รถขนขยะจากโรงงาน

     X WORKS XD

รถโม่คอนกรีตผสมเสร็จ

     X WORKS XD

รถบรรเทาสาธารณภัย

     X WORKS XD

รถบรรเทาสาธารณภัย

     X WORKS XD

รถบรรเทาสาธารณภัย

     X WORKS XD

รถตู้เย็น

     X WORKS XD

รถขนสินค้ามูลค่าสูง

     X WORKS XD

รถขนตู้คอนเทนเนอร์

     X WORKS XD

รถขนวัตถุขนาดใหญ่

     X WORKS XD

รถขนสัตว์มีชีวิต

     X WORKS XD

รถขนไม้ซุง

     X WORKS XD

รถดัมพ์

     


MTOP
สัมผัสสมรรถนะที่ดีรอบด้าน ไปพร้อมกับ
ความล้ำหน้าจากนวัตกรรมยางมิชลิน

ข้อมูลด้านเทคนิคของยาง

ขนาดของยาง

325/95 R24 TL 162/160K
การรับน้ำหนักของยางต่อเพลา(Kg/PSI)
ความกว้างฐานกระทะล้อที่แนะนำ
(นิ้ว)
ล้อเดี่ยว ล้อคู่
8.5 9500/8.5
(kg./bar)
18000/8.5
(kg./bar)
ยางรถบรรทุกและรถโดยสารมิชลิน X Works X WORKS XD X WORKS XD แรงตระกุยสูง,ทนทานต่อการบาดตำ,รับน้ำหนักได้เพิ่มขึ้น,