MICHELIN XDY 3
10.00 R20 TT 147/143K

คุณประโยชน์ของยาง

แรงตระกุยสูง

ร่องดอกยางสลัดโคลนออกอัตโนมัติ

โครงยางทนทานต่อแรงกระแทก

ลักษณะการใช้งาน

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถแทงค์


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร


รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร


รถขนส่งทั่วไป


รถขนส่งทั่วไป


รถขนอาหารและเครื่องดื่ม


รถขนขยะครัวเรือน/รถขนขยะจากโรงงาน


รถโม่คอนกรีตผสมเสร็จ


รถบรรเทาสาธารณภัย


รถบรรเทาสาธารณภัย


รถบรรเทาสาธารณภัย


รถตู้เย็น


รถขนสินค้ามูลค่าสูง


รถขนตู้คอนเทนเนอร์


รถขนวัตถุขนาดใหญ่


รถขนสัตว์มีชีวิต


รถขนไม้ซุง


รถดัมพ์


ลักษณะการใช้งาน

XDY 3

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     XDY 3

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     XDY 3

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     XDY 3

รถแทงค์

     XDY 3

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     XDY 3

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     XDY 3

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     XDY 3

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     XDY 3

รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร

     XDY 3

รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร

     XDY 3

รถขนส่งทั่วไป

     XDY 3

รถขนส่งทั่วไป

     XDY 3

รถขนอาหารและเครื่องดื่ม

     XDY 3

รถขนขยะครัวเรือน/รถขนขยะจากโรงงาน

     XDY 3

รถโม่คอนกรีตผสมเสร็จ

     XDY 3

รถบรรเทาสาธารณภัย

     XDY 3

รถบรรเทาสาธารณภัย

     XDY 3

รถบรรเทาสาธารณภัย

     XDY 3

รถตู้เย็น

     XDY 3

รถขนสินค้ามูลค่าสูง

     XDY 3

รถขนตู้คอนเทนเนอร์

     XDY 3

รถขนวัตถุขนาดใหญ่

     XDY 3

รถขนสัตว์มีชีวิต

     XDY 3

รถขนไม้ซุง

     XDY 3

รถดัมพ์

     


MTOP
สัมผัสสมรรถนะที่ดีรอบด้าน ไปพร้อมกับ
ความล้ำหน้าจากนวัตกรรมยางมิชลิน

ข้อมูลด้านเทคนิคของยาง

ขนาดของยาง

10.00 R20 TT 147/143K
การรับน้ำหนักของยางต่อเพลา(Kg/PSI)
ความกว้างฐานกระทะล้อที่แนะนำ
(นิ้ว)
ล้อเดี่ยว ล้อคู่
7.5 6150/8.0
(kg./bar)
10900/8.0
(kg./bar)
ขนาดของยาง

11.00 R20 TT 150/146K
การรับน้ำหนักของยางต่อเพลา(Kg/PSI)
ความกว้างฐานกระทะล้อที่แนะนำ
(นิ้ว)
ล้อเดี่ยว ล้อคู่
8 6700/8.0
(kg./bar)
12000/8.0
(kg./bar)
ขนาดของยาง

12.00 R20 TT 154/150K
การรับน้ำหนักของยางต่อเพลา(Kg/PSI)
ความกว้างฐานกระทะล้อที่แนะนำ
(นิ้ว)
ล้อเดี่ยว ล้อคู่
8.5 7500/8.5
(kg./bar)
13400/8.5
(kg./bar)
ขนาดของยาง

11 R22.5 TL 148/145K
การรับน้ำหนักของยางต่อเพลา(Kg/PSI)
ความกว้างฐานกระทะล้อที่แนะนำ
(นิ้ว)
ล้อเดี่ยว ล้อคู่
7.5 6300/8.0
(kg./bar)
11600/8.0
(kg./bar)
ยางรถบรรทุกและรถโดยสารมิชลิน X Works XDY 3 XDY 3 แรงตระกุยสูง,ร่องดอกยางสลัดโคลนออกอัตโนมัติ,โครงยางทนทานต่อแรงกระแทก,