MICHELIN XZE 2
9.00 R20 TT 144/142K

คุณประโยชน์ของยาง

ใช้งานได้หลากหลายบนการใช้งานแบบปกติ

ลดต้นทุนให้ต่ำลงได้อีกด้วยมิชลินมัลติไลฟ์

ลักษณะการใช้งาน

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถแทงค์


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน


รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร


รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร


รถขนส่งทั่วไป


รถขนส่งทั่วไป


รถขนอาหารและเครื่องดื่ม


รถขนขยะครัวเรือน/รถขนขยะจากโรงงาน


รถขนรถ


รถบรรเทาสาธารณภัย


รถบรรเทาสาธารณภัย


รถบรรเทาสาธารณภัย


รถตู้เย็น


รถขนสินค้ามูลค่าสูง


รถขนตู้คอนเทนเนอร์


รถขนวัตถุขนาดใหญ่


รถขนสัตว์มีชีวิต


รถขนไม้ซุง


ลักษณะการใช้งาน

XZE 2

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     XZE 2

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     XZE 2

รถขนส่งทั่วไป/รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     XZE 2

รถแทงค์

     XZE 2

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     XZE 2

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     XZE 2

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     XZE 2

รถขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน

     XZE 2

รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร

     XZE 2

รถขนสินค้าหนักและรถขนสินค้าการเกษตร

     XZE 2

รถขนส่งทั่วไป

     XZE 2

รถขนส่งทั่วไป

     XZE 2

รถขนอาหารและเครื่องดื่ม

     XZE 2

รถขนขยะครัวเรือน/รถขนขยะจากโรงงาน

     XZE 2

รถขนรถ

     XZE 2

รถบรรเทาสาธารณภัย

     XZE 2

รถบรรเทาสาธารณภัย

     XZE 2

รถบรรเทาสาธารณภัย

     XZE 2

รถตู้เย็น

     XZE 2

รถขนสินค้ามูลค่าสูง

     XZE 2

รถขนตู้คอนเทนเนอร์

     XZE 2

รถขนวัตถุขนาดใหญ่

     XZE 2

รถขนสัตว์มีชีวิต

     XZE 2

รถขนไม้ซุง

     


MTOP
สัมผัสสมรรถนะที่ดีรอบด้าน ไปพร้อมกับ
ความล้ำหน้าจากนวัตกรรมยางมิชลิน

ข้อมูลด้านเทคนิคของยาง

ขนาดของยาง

9.00 R20 TT 144/142K
การรับน้ำหนักของยางต่อเพลา(Kg/PSI)
ความกว้างฐานกระทะล้อที่แนะนำ
(นิ้ว)
ล้อเดี่ยว ล้อคู่
7 5600/9.0
(kg./bar)
10600/9.0
(kg./bar)
ขนาดของยาง

10.00 R20 TT 147/143K
การรับน้ำหนักของยางต่อเพลา(Kg/PSI)
ความกว้างฐานกระทะล้อที่แนะนำ
(นิ้ว)
ล้อเดี่ยว ล้อคู่
7.5 6150/8.0
(kg./bar)
10900/8.0
(kg./bar)
ขนาดของยาง

11.00 R20 TT 150/146K
การรับน้ำหนักของยางต่อเพลา(Kg/PSI)
ความกว้างฐานกระทะล้อที่แนะนำ
(นิ้ว)
ล้อเดี่ยว ล้อคู่
8 6700/8.0
(kg./bar)
12000/8.0
(kg./bar)
ยางรถบรรทุกและรถโดยสารมิชลิน X Multi XZE 2 XZE 2 ใช้งานได้หลากหลายบนการใช้งานแบบปกติ,ลดต้นทุนให้ต่ำลงได้อีกด้วยมิชลินมัลติไลฟ์,